Harm Eland

Harm is sinds 2022 advocaat en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Harm is werkzaam bij BINGH Advocaten in de advies- en procespraktijk van onder meer fusies en overnames, activa-/passivatransacties, corporate governance en handels- en ondernemingsrechtelijke geschillen. Op deze terreinen staat hij nationaal en internationaal opererende ondernemingen bij.

Aandachtsgebieden:

  • Ondernemings- en vennootschapsrecht
  • Commercieel vermogensrecht
  • Contractenrecht
  • Procesrecht

Opleidingen:

  • 2020, Universiteit Utrecht, Master Onderneming en recht
    (track: commercieel vermogensrecht)
  • 2019, Universiteit Utrecht, Bachelor Rechtsgeleerdheid