Tim van Riessen

Tim is bij BINGH Advocaten werkzaam op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en de handelspraktijk. Binnen die rechtsgebieden adviseert hij met name nationaal en internationaal opererende ondernemingen. Tim heeft zich onder meer verdiept in de samenloop van intellectuele eigendomsrechten en nieuwe technologieën, en schreef zijn scriptie over de octrooirechtelijke bescherming van uitvindingen die voortkomen uit artificial intelligence.

Aandachtsgebieden

  • Merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, octrooirecht en handelsnaamrecht
  • Gerechtelijke procedures omtrent handhaving van IE rechten in binnen – en buitenland
  • Algemeen procesrecht handelsgeschillen
  • Opstellen en beoordelen van (handels)overeenkomsten (o.a. koop, optie, licentie, consignatie, distributie en agentuur)

Opleidingen

  • 2021, Vrije Universiteit Amsterdam, Master Internet, Intellectuele eigendom en ICT
  • 2019, Vrije Universiteit Amsterdam, Bachelor Rechtsgeleerdheid