Wijzigingen privacyrecht: klaar voor de GDPR?

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door nieuwe privacyregelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (hierna: “de GDPR”).