NOW-update: NOW 3.0

De NOW-regeling is per 1 oktober 2020 verlengd. Ook is het sinds 7 oktober 2020 mogelijk de definitieve berekening van… Read more »

Transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap

Werkgevers moeten sinds 1 juli 2015 bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding betalen aan de werknemer. De arbeidsovereenkomst moet dan minimaal 24 maanden hebben geduurd. Voor de berekening van de transitievergoeding is onder meer de lengte van de arbeidsovereenkomst van belang. Arbeidsovereenkomsten bij andere werkgevers kunnen ook meetellen voor de berekening als de huidige werkgever als opvolgend werkgever wordt gezien.