Ambtenarenrecht

BINGH Advocaten adviseert en procedeert over alle facetten van het ambtenarenrecht. Wij hebben ruime ervaring in bestuursrechtelijke procedures en treden op voor zowel (semi)overheidsinstellingen als ambtenaren. Onze juridische bijstand richt zich zowel op individuele gevallen, als op vraagstukken die de organisatie als geheel aangaan. In deze praktijk komen onder meer de volgende deelgebieden aan bod:

  • Rechtspositionele besluitvorming
  • Individuele ontslagprocedures
  • Collectief ontslag / reorganisaties
  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Medezeggenschapsrecht
  • Opstellen van reglementen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Overige arbeidsconflicten
  • Privatiseringen