ONDERWIJSrecht

BINGH Advocaten heeft brede ervaring op het gebied van onderwijsrecht. Wij adviseren onderwijsinstellingen, toezichtorganen, medezeggenschapsraden en medewerkers. In het onderwijsrecht komen verschillende rechtsgebieden samen, zoals arbeidsrecht, ambtenarenrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, subsidierecht, ICT-recht & privacy en intellectuele eigendom. In de praktijk van het onderwijsrecht komen onder meer de volgende deelgebieden aan bod:

  • Besluitvorming
  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Pesten en pestprotocollen
  • Schorsing en verwijdering van leerlingen
  • Conflictbemiddeling
  • Leerplicht
  • Accreditatie
  • Fusies
  • Privacy
  • Aansprakelijkheid