Subsidierecht

Verschillende organisaties en instellingen komen in aanmerking voor subsidie van de overheid. Dit kan tot uiteenlopende rechtsvragen leiden, bijvoorbeeld indien de overheid tot verlaging van de subsidie besluit. BINGH Advocaten staat met regelmaat instellingen en organisaties bij in discussies en geschillen over (toekenning van) subsidies. In deze praktijk komen onder meer de volgende deelgebieden aan bod:

  • Subsidieaanvragen
  • Voorwaarden subsidietoekenning
  • Subsidieplafonds
  • Subsidievermindering en subsidiebeĆ«indiging
  • Frictiekosten