Seminar “Disfunctioneren en onderhandelen bij ontslag” op dinsdag 17 april 2018

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels drie jaar van kracht. Deze wet heeft het lastiger gemaakt om werknemers bij disfunctioneren te ontslaan. Rechters toetsen ontslagdossiers namelijk heel precies, zowel op inhoud als procedure: zijn de gemaakte verwijten terecht en heeft de werkgever daarbij de aangewezen stappen in de juiste volgorde doorlopen? Zo niet, dan moet de arbeidsovereenkomst in beginsel worden voortgezet. Het belang van de exit-onderhandelpraktijk is dan ook toegenomen. Daarbij kijken partijen vanzelfsprekend met een schuin oog naar de mogelijke uitkomsten van een ontbindingsprocedure. Door de gebreken in het ontslagdossier goed in kaart te brengen en de onderhandelingen goed voor te bereiden, kan worden voorkomen dat u als werkgever teveel betaalt.

Graag vertellen wij u hier meer over tijdens ons seminar “Disfunctioneren en onderhandelen bij ontslag” op dinsdag 17 april 2018. Daarbij zullen de afspraken in het Regeerakkoord 2017-2021 ook worden besproken, waaronder de verwachte versoepeling van de ontslagregels. Tijdens het seminar zal onze privacy-specialist u ook een aantal praktische tips geven op het gebied van ‘privacy en HR’, mede in het licht van de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Programma

15:30 uur             Ontvangst
16:00 uur             Disfunctioneren en onderhandelen bij ontslag
                               door Clarissa Kuipéri-Botter en Anne Martine de Jong
17:00 uur             Privacy en HR
                              door Josine Smits
17:15 uur             Borrel
19:00 uur             Einde

Locatie

Mediacafé van Vondelpark3, Vondelpark in Amsterdam.

Deelnemen

U bent van harte uitgenodigd voor dit seminar. Collega’s of andere relaties zijn uiteraard ook welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als u wilt deelnemen, dan verzoeken wij u uiterlijk op 5 april 2018 een e-mail te sturen naar vanwaveren@bingh.com, eventueel onder vermelding van de naam van uw introducé. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Parkeren

https://goo.gl/maps/upaRab4rGDN2 (Q-Parkgarage Byzantium, Tesselschadestraat 1G, 1054 ET)

Wij zien u graag op 17 april 2018!

BINGH Advocaten
Saar van Waegeningh
Clarissa Kuipéri-Botter
Anne Martine de Jong
Marlieke van Raaij
Josine Smits