Ondernemingsrecht

BINGH Advocaten heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Wij staan cliënten bij binnen een breed scala van ondernemingsrechtelijke kwesties. Binnen deze praktijk komen onder meer de volgende deelgebieden aan bod:

  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Corporate litigation
  • Oprichting en inrichting van ondernemingen
  • Fusies en overnames
  • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
  • (Bestuurders) aansprakelijkheid
  • (Dreigende) insolventie