Marissa Brinks

Marissa is advocaat sinds 2016. Zij is werkzaam op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, waaronder met name het merken-, modellen- en auteursrecht. Daarnaast behandelt Marissa zaken op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht en procesrecht, voor zowel ondernemingen en particulieren.

Aandachtsgebieden

  • Advisering omtrent merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht
  • Gerechtelijke procedures omtrent handhaving van IE rechten in binnen – en buitenland
  • Opposities en nietigheids- of doorhalingsacties in de Benelux en bij het EUIPO
  • Reclamerecht (Reclame Code Commissie)
  • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten (o.a. koop, licenties, consignatie, distributie, agentuur)

Opleidingen

  • 2015: Universiteit van Amsterdam, Master Informatierecht
  • 2014: Universiteit van Tilburg, Master Privaatrecht

Talen

  • Nederlands
  • Duits (vloeiend)
  • Engels

Blogs en publicaties van Marissa Brinks