Weblog

  Vakantie: wat mag wel en niet?

  Tijdens de vakantieperiode krijgen we veel vragen van werkgevers over de vakantierechten van werknemers. In deze blog beantwoord ik de... Lees meer »

  Wijzigingen privacyrecht: klaar voor de GDPR?

  Met ingang van 25 mei 2018 wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door nieuwe privacyregelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (hierna: “de GDPR”). Lees meer »

  Transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap

  Werkgevers moeten sinds 1 juli 2015 bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding betalen aan de werknemer. De arbeidsovereenkomst moet dan minimaal 24 maanden hebben geduurd. Voor de berekening van de transitievergoeding is onder meer de lengte van de arbeidsovereenkomst van belang. Arbeidsovereenkomsten bij andere werkgevers kunnen ook meetellen voor de berekening als de huidige werkgever als opvolgend werkgever wordt gezien. Lees meer »

  Werkgeversauteursrecht

  Het auteursrecht kent als hoofdregel dat de maker van een werk als auteursrechthebbende van dat werk wordt aangemerkt maar hoe zit dat als een werknemer iets tijdens zijn werk maakt? Lees meer »

  VAN MIJ © - Hoe ontstaat het auteursrecht

  Wanneer je iets gemaakt, bedacht of ontworpen hebt, en daar wellicht ook veel tijd, moeite en eventueel geld in hebt geïnvesteerd, wil je jouw creatie goed beschermen. Afhankelijk van het type creatie staan je daarvoor verschillende intellectuele eigendomsrechten ter beschikking. De waarschijnlijk meest bekende daarvan is het auteursrecht. Lees meer »