VAN MIJ © – Hoe ontstaat het auteursrecht

Wanneer je iets gemaakt, bedacht of ontworpen hebt, en daar wellicht ook veel tijd, moeite en eventueel geld in hebt geïnvesteerd, wil je jouw creatie goed beschermen. Afhankelijk van het type creatie staan je daarvoor verschillende intellectuele eigendomsrechten ter beschikking. De waarschijnlijk meest bekende daarvan is het auteursrecht.

Het auteursrecht geeft de maker van het werk van letterkunde, wetenschap of kunst de uitsluitende bevoegdheid het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Je kunt het zien als een negatieve bevoegdheid in die zin dat je op basis van je auteursrecht anderen in principe kunt verbieden bepaalde dingen met jouw creatie te doen. De vraag is echter hoe je er voor zorgt dat je een auteursrecht op jouw werk krijgt, zodat je de aan het auteursrecht verbonden rechten tegen anderen kunt inroepen.

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt kun je het auteursrecht nergens registreren. De wet bepaalt dat een auteursrecht van rechtswege ontstaat door de creatie van een werk van letterkunde wetenschap of kunst, dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt. Voor meer informatie over welke werken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen klik hier.

Maar hoe zit het dan met dat © teken? Je kent het ongetwijfeld, en hhttps://www.bingh.com/intellectuele-eigendom-reclame-en-mediarecht/wet wordt meestal gevolgd door een naam en een jaartal. Dit teken wordt ook wel de copyright notice genoemd en wordt voornamelijk in Amerika gebruikt, al is het daar inmiddels ook niet meer verplicht. Het teken is bedoeld om aan te geven dat ergens een auteursecht op rust. Een veel gehoord misverstand is dat een werk alleen beschermd is wanneer het dit teken bevat, of wanneer er anderszins wordt aangegeven dat het werk auteursrechtelijk beschermd is. Dat is onjuist. Zoals hiervoor is aangegeven ontstaat het auteursrecht van rechtswege door de creatie van het werk zelf en gelden daarvoor geen vestigingsformaliteiten. Sterker nog, op basis van de Berner Conventie – het belangrijkste internationale verdrag op  het terrein van het auteursrecht, dat door nagenoeg alle (westerse) landen ter wereld is ondertekend – is het zelfs uitgesloten formaliteiten te verbinden aan het ontstaan van het auteursrecht.

Hoewel het vermelden van de copyright notice © dus niet nodig is, kan het desalniettemin een nuttig middel kan zijn om anderen erop attent te maken dat jouw werk auteursrechtelijk beschermd is. Hierdoor kan van de copyright notice © mogelijk afschrikkende werking uitgaan. Daarnaast kan het teken gebruikt worden om te communiceren wie de auteursrechthebbende is. De copyright notice © kan daardoor een handige toevoeging aan je werk zijn. Realiseer je aan de andere kant echter ook dat het aanbrengen van een copyright notice © op zichzelf nog niets zegt over de vraag of het werk auteursrechtelijke bescherming geniet. Mocht je twijfelen aan de auteursrechten op een eigen werk of dat van een ander, neem dan gerust contact met ons op.